Sredstvo za čunjsko postolje (Vierpaßmittel-Dugoročno)

Proizvod je na bazi silikona

Dugotrajno djelovanje

5lit.

Količina: 1 kom

Cijena: 49,50 eur