Grad Donji Miholjac

Grad Donji Miholjac

Nabava, doprema i ugradnja 4-stazne klasične kuglane

Investitor: Grad Donji Miholjac

Segmentne ploče: Arx Segment Classic 26/72

Automati*: Funk

Elektronika*: Funk

Software: Postulka

Čunjevi: Tornado Plus

Kugle: Winner

Montaža donjih dijelova: Branko Bajc

Montaža automata i elektronike: MP bowling

Završna montaža elektronike, so;vera i puštanje kuglane u pogon: Mile Ilić

*Korištena oprema