Skip links

Kuglana – Bor

4 staze classic

6./2022.

Tvornički novi donji dijelovi staza

Rabljeni Vollmer automati i elektronika

Centralni kompjuter s programom

HPL ploče: Arx Segment classic