Skip links

Kuglana – Brčko

6 staza classic

6./2023.

Nabava, isporuka i ugradnja 6 staza classic

Prva kuglana sa ugrađenom Arx elektronikom i softverom

Automati: Funk

HPL ploče: Arx bowling

Kugle: Winner

Čunjevi: Tornado Plus